Velikost písma: A A

Projekt „Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko“, zkráceně SENIOR PLUS, funguje jako přeshraniční projekt Kraje Vysočina se spolkovou zemí Dolní Rakousko.
 
Pokud jste držitelé slevové karty Kraje Vysočina, můžete při návštěvě Rakouska využívat slevy a výhody vybraných rakouských poskytovatelů zapojených do slevového systému aktiv PLUS. Seznam těchto poskytovatelů naleznete v sekci Slevy.
 
Držitelé karty aktiv PLUS z Dolního Rakouska mohou v rámci přeshraniční spolupráce využít slevy a výhody projektu u poskytovatelů na území Kraje Vysočina. Seznam těchto poskytovatelů je k dispozici v sekci Slevy.

Veškeré informace o projektu naleznete na www.noe-aktivplus.at

Máte - li nějaké dotazy nebo chcete získat více informací o Projektu a poskytovatelích, volejte, prosím, naši telefonní linku +420 840 111 122. Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Das Projekt „Aktive Seniorpolitik Vysočina – Niederösterreich „ kurz gennant SENIOR PLUS, funktioniert als grenzübergreifendes Projekt des Landkreises „Vysočina und Bundesland Niederösterreich.
 
Wenn Sie ein Inhaber der Nachlasskarteaktiv Plus des Landkreises „Vysočina“ sind, können Sie bei dem Österreichbesuch die Ermässigungen und Vorteile der ausgewählten österreichischen Anbieter ausnutzen, die im Ermässigungssystem aktiv PLUS eingebunden sind. Das Verzeichnis dieser Anbieter finden Sie in der Sektion Nachlässe.
 
Inhaber der Nachlasskarte aktiv PLUS aus dem Niederösterreich können im Rahmen der grenzübergreifender Zusammenarbeit alle Ermässigungen und Vorteile dieses Projektes bei den Anbietern auf dem gebiet des Landkreises „Vysočina“ ausnutzen. Das Verzeichnis dieser Anbieter finden Sie in der Sektion Nachlässe.
 
Alle Informationen finden Sie auf der Homepage www.noe-aktivplus.at
 
Wenn Sie eine Anfrage haben oder Sie mehrere Informationen über Projekt und Anbietern erhalten möchten, rufen Sie, bitte, unsere Hotline 00420 840 111 122. Ihre Anfrage beantworten wir gern.

     
        Karta aktiv PLUS                                     Karta Senior Pas