Velikost písma: A A

Vážení přátelé, dámy a pánové,

kvalita života je často skloňovaný pojem. V případě občanů v seniorském a předseniorském věku bude naplněna tehdy, podaří-li se pro ně vytvořit dobré podmínky a motivovat je, aby měli chuť být co nejdéle aktivní a soběstační. V Kraji Vysočina hledáme a postupně nalézáme východiska, která by lidem s přibývajícím věkem umožnila žít smysluplně, udržovat zájem o své okolí, ale také prožívat každodenní radosti. To za předpokladu pevného zdraví seniorů. I v tomto ohledu však děláme pokroky, důkazem může být stále rozšiřující se a zkvalitňující se péče.
 
Podstatná je také podpora okolí v tom, aby vnímalo seniory ne jako skupinu, která je zbytku společnosti na obtíž, nýbrž v pozitivním světle a v duchu myšlenky „nestárneme schválně a stáří si nevybírá“, neboť jde o přirozený proces změn, které nastávají postupně, ale i nečekaně.
 
Kraj Vysočina si je vědom své nezastupitelné role v možnostech pomoci a podpory. Cílem krajského projektu „Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko“ je snaha objektivizovat potřeby lidí třetího věku v oblasti zdravého životního stylu, aktivního trávení volného času a aktivní komunikace. Člověk, který o své fyzické a psychické zdraví trvale pečuje, či se o něj v dospělosti začne starat, má větší šanci na kvalitní život ve vyšším věku. Věříme, že prostřednictvím seniorských pasů budete na stáří nahlížet jinak a že Vám slevové karty pomohou nejenom aktivně trávit volný čas, ale že Vám pomohou najít i nové přátele. Díky tomu Vás radost ze života nemine!
 
Jedno přísloví říká: „O pravé lidské štěstí je třeba, aby člověk stále usiloval“. Závěrem tak přeji všem seniorům, aby náš Senior Pas Kraje Vysočina dělal jejich život lepším a stal se jeho příjemnou součástí. Věřte, že i stáří má své silné stránky.