Velikost písma: A A

Jak se stát poskytovatelem projektu

Zaujal vás náš projekt a chcete se stát poskytovatelem v rámci jeho slevové sítě?

Máte-li zájem zaregistrovat se do sítě poskytovatelů, můžete nás kontaktovat prostřednictím kontaktního formuláře, který bude doručen koordinátorovi slevové sítě, nebo se obrátit přímo na obchodního zástupce. Kontakty naleznete zde.

Napište nám, prosím, základní informace o Vaší firmě a telefonický kontakt na Vás. Na základě těchto informací Vám zašleme podrobnosti ohledně způsobu zapojení do projektu.

  Koordinační centrum projektu Obchodní zástupci jednotlivých krajů
Adresa: Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno

+420 724 838 818

Mgr. Kateřina Podivínská
administrátor slevové sítě
Nábor poskytovatelů zajišťují také obchodní zástupci projektu – viz. kontakty

Telefon: +420 840 111 122

Podmínky zapojení do slevové sítě

Poskytovatel je zapojen do projektu na základě podepsané smlouvy. V ní se zavazuje poskytnout slevu držiteli karty. Koordinátor se zavazuje uvést kontaktní a propagační informace o poskytovateli v databázi poskytovatelů, umístěné na těchto stránkách. Zapojení do projektu je bezplatné. Výše poskytnuté slevy není finančně kompenzována.

Po podpisu smlouvy jsou kontaktní údaje a propagační text uvedeny v databázi poskytovatelů projektu. Databáze je umístěna na www.vysocina.seniorpasy.cz v sekci Slevy. Tuto databázi používají pro vyhledávání slevových míst držitelé zapojení do projektu.

Systematika slev

V rámci projektu existují tři úrovně slev.

  1. Dlouhodobá sleva – ve výši 5%, 10% a 15%, výše slev jsou fixně dané a poskytovatel si volí jednu z nich. Tato sleva je poskytována po celou dobu platnosti smlouvy a je povinná tj. každý poskytovatel zapojený do projektu musí poskytovat tento druh slevy. Může si však zvolit její úroveň.
  2. Sezónní sleva – tato sleva je ve výši 20%, 25% a 30% a je omezena na roční období. Je volitená a je možné úzce specifikovat, na co bude poskytována – na vybraný druh produktu nebo služby. Tato sleva není povinná a poskytovatel se jí nemusí účastnit.
  3. Bonusová sleva – tato sleva je ve výši 35%, 40% a 50% a je časově omezena. Je možné si vybrat z omezení na 2 dny, 5 dní nebo 10 dní. Poskytovatel si určí přesné datum, ve kterém bude tuto slevu poskytovat. Tato sleva není povinná a poskytovatel se jí nemusí účastnit.

Výhody jednotlivých úrovní slev

Dlouhodobá sleva – poskytovatelé této slevy jsou uvedeni v databázi poskytovatelů ve formě základního (nezvýrazněného zápisu) s tím, že zápisy o slevách jsou řazeny za zápisy poskytovatelů Sezónních a Bonusových slev. U záznamu je bezplatně uveřejněno logo nebo fotografie.

Sezónní sleva – poskytovatelé této slevy se po dobu platnosti slevy zařadí před poskytovatele Dlouhodobých slev a jejich záznam je barevně zvýrazněn. Držitelům karet Senior pas je před začátkem každé sezóny zasílá informační email se seznamem poskytovatelů, kteří v daném období poskytují zvýšenou – Sezónní slevu.

Bonusová sleva – poskytovatelé této slevy se po dobu platnosti slevy zařadí před poskytovatele Dlouhodobých slev a Sezónních slev a jejich záznam je barevně zvýrazněn. 14 dnů před začátkem termínu, kdy je poskytována Bonusová sleva, se záznam poskytovatele objeví na titulní stránce projektu. Informace o bonusových poskytovatelích je uvedena v pravidelném měsíčním mailu zasílaném poskytovatelům.

Poskytování slevy

Poskytovatel je po předložení slevové karty povinen poskytnout slevu ve výši stanovené ve smlouvě. Poskytovatel je oprávněn zkontrolovat totožnost držitele pasu. Po uzavření smlouvy obdrží poskytovatel od koordinátora projektu nálepku Označení poskytovatele projektu Senior pas, která musí být umístěna na viditelném místě.

Pro ověření platnosti karty využjte formulář pro ONLINE ověření platnosti.

Kontakty na obchodní zástupce

Bc. David Trůčka (tel.: +420 777 026 488)

Hlavní administrátor slevové sítě, ředitelka projektu

Mgr. Bc. Kateřina Podivínská, +420 724 838 818, kpodivinska@sundrive.cz